Andre b¸ker gitt ut av Lofotboka forlag

Gjennom årene har Lofotboka produsert en lang rekke b¸ker. Noen er gitt ut på Lofotboka forlag, andre er gitt ut i samarbeid mellom Lofotboka og lokale historielag, jubileumskomiteer, årbokutgiver, forlag og privatpersoner. I mange tilfeller har Lofotboka kun stått som teknisk produsent. Vi ¸nsker å gi deg et lite inntrykk av bredden. Listen er ikke fullstendig, men viser tross alt noe av spennvidden. Utgivelsene er sortert etter emner. Er boka merket med *, betyr det at boka er utsolgt eller ikke på lager hos oss, men boka kan muligens fortsatt finnes hos utgiveren. Ta direkte kontakt. B¸ker som vi har på lager, er oppf¸rt under hvert hovedkapittel. Bestillinger kan gj¸res på bestillinger@lofotboka.no mens andre foresp¸rsler kan sendes til dag@lofotboka.no.

Jubileumsb¸ker

Ofte ¸nsker man å markere et viktig jubileum med en bok. Det kan selvsagt v¿re kirkejubileum, en forening eller et lag som har kommet til skjels år og alder, en bedrift som jubilerer. Det er kanskje ikke så underlig at disse komiteene tar kontakt med Lofotboka. Komiteene er ofte bare i sving i forbindelse med jubileet. De ¸nsker å lage et best mulig produkt, men har som oftest liten erfaring med bokproduksjon. Derfor har de tatt kontakt med Lofotboka. Her kan vi hjelpe til med det meste - fra å innhente tilbud til å lage lay-out - det vil si tegne ut boka - til å produsere en ferdig bok fra manus. De prisene vi oppnår, har vist seg å v¿re konkurransedyktige.

Vi nevner noen jubileumsb¸ker:

* Byen som ville seg en
kirke - Svolv¿r kirke
. (Svolv¿r menighetsråd – 1984)

* L¿rerlagsarbeid i Nordland gjennom hundre år,
L. Lind Mel¸y (Nordland l¿rerlag – 1989)

* L¿rarlagshistorie for Troms med
gl¸tt frå skoleutviklinga
i fylket
, Lydolf Lind Mel¸y (Troms L¿rarlag – 1992)

*Fra årer og segl til motor
Om motoriseringen av fiskeflåten i Moskenes og Flakstad.
Lofoten Fart¸yassuranseforening
1915 - 1985

(Lofoten Fart¸yassuranseforening 1985)

*Fredheim folkeh¸gskole 75 år, (Fredheim folkeh¸gskole – 1988)

*Mel¸y Kommunale Elektrisitetsverk 50 år – 1938-1988, Unni Torsvik
(Mel¸y Historielag – 1988)

*Dverbergfolket og kirka 
 
(Dverberg menighetsråd - 1993)

 

Folkeminne

B¸ker om folkeminne utgj¸r en vesentlig del av Lofotboka forlags produksjon. Det kan
v¿re eventyr og sagn, "i manns minne", matretter, viser og vers og stedsnavn. B¸ker
om krigen har vi også valgt å legge inn under kategorien "folkeminne". Det er en selvf¸lge
at b¸ker om og fra Lofoten er sterkt representert. Men det finnes også b¸ker fra andre
områder og regioner - langt fra Lofoten. Noen av b¸kene finnes på lager hos
oss - i oversikten nedenfor er de oppgitt med pris. De fleste b¸kene er nok utsolgt,
men om de ikke er utgitt av Lofotboka forlag, du kan fors¸ke å ta kontakt med utgiveren
som står oppgitt i parentes. B¸kene som er priset i listen, kan du
bestille på bestilling@lofotboka.no

Om krigen:

Denne boka om Altafjordens hulefolk produserte vi for Alta Historielag. Det er en dramatisk historie om folket som flyktet til fjells da tyskerne anvendte den brente jords taktikk i krigens sluttfase.

Arvid Petterson:

*Altafjordens hulefolk 1944-1945, (Alta Historielag – 1981)

Andre b¸ker fra krigen i Nord-Norge:

Arne Angell: Med 6. kompani i kamp
- 1983 ( kr 225,-)

Albin Dalberg: De brente våre gårder
- 1986 ( kr 120,-)

Albin Dalberg: Da krigen kom
- 1984 ( kr 120,-)

 

Om stedsnavn

”I havsauga”to b¸ker om stedsnavn på And¸ya. Spennende lesning også for alle andre
som har interesse av stedsnavn og gammel navnetradisjon. Forfatter er Finn Myrvang.
B¸kene er produsert i samarbeid med And¸y kulturstyre. Vi har fortsatt noen b¸ker på lager.

    

Finn Myrvang: I havsauga I og II (Lofotb. – And¸y kulturstyre - 1982)
(Bind I kr 150,- Bind II kr 150,-)

Finn Myrvang: N¸kkelen til Utr¸st,
(Lofotb. - Stadnamnprosjektet i Nordland - 1994) ( kr 150,-)

Historie og "i manns minne":

Boka "Med prestene i Flakstad og Moskenes gjennom 300 år" av Nils Mikal Flakstad
er den f¸rste framstillingen av prestenes liv og virke i Vest-Lofoten. Men boka forteller
også om hvordan livet artet seg for almuen i Moskenes og Flakstad, om v¿r og vind,
ulykker og folkeliv. Boka kom ut i år 2000 i et meget lite opplag på bare 500
eksemplar, og burde derfor v¿re noe for alle boksamlere.

Nils Mikal Flakstad: Med prestene i
Flakstad og Moskenes gjennom
300 år
- 2000 (kr 198,-)

Nils Lagli: *Eventyr og sagn fra
Nordland
,
"Nordlandsbiblioteket 1 1993"

                          

Regine Normann: Eventyr Nye eventyr
"Nordlands-biblioteket 2 og 3 1994"

Skillingsviser fra nord:

”… men kirkesangere var pennef¸r” er en meget etterspurt og spesiell bok om
nord-norske skillingsviser illustrert av Kaare Espolin Johnson. Boka kom ut i 1979.
Ved opprydding fant vi en eske på lageret.

Hans J. Bj¸rnstad: ..men kirkesangeren
var pennef¸r -
1979 ( kr 150,-)

Karen Valla Hermansen:
*Oldefars hus. Fra en gård i Korgen
- 1984

Liv Marie Austrem, Jahn-Arill
Sogholt: *Kvinnfolk i Lofoten
(Lofotb. Nord-Norsk Magasin - 1987)

Ardis Kaspersen: Nordlandsmat
1986 (kr 150,-)


Albin Dalberg: Med båt og bil i Ofoten - 1984 (kr 120,-)

 

Albin Dalberg: * Fra Ofoten i eldre tid - 1982

 

Gunnar Tellnes: Medisinske beretninger fra
V¿r¸y og R¸st
1985 (kr 140,-)

 

Reinert Svendsen: *Historiske efterretninger fra V¿r¸y og R¸st (Lofotb. V¿r¸y og R¸st kulturstyre - 1980)

 

Chr. Aug. Gr¸nvold: *Erindringer fra V¿r¸y og R¸st 1837 - 1843 (Lofotb. V¿r¸y menighetsråd - 1984)

 

Arnolda Nessi¸y Berntsen: *Minner fra Lofoten - 1987

 

Albin Dalberg: Under nordlyset - 1980 (kr 100,-)

 

I. A. Heltzen: *Ranens Beskrivelse 1834 (Rana Museum og Historielag - 1981)

 

Sigurd Bratland: *Fra industristed til ¸demark, glimt fra Rendalsviks historie (Mel¸y Historielag - 1994)

 

Svein Smaaskj¿r: Fesk - temabok for grunnskolen - (1982) (kr 80,-)

Diktsamlinger

Dikt som taler til hjertene: Dette er en utrolig vakker og spesiell diktsamling. Tekstene har Malvin Skulbru skrevet. Kunstneren Svein A. Berntsen har diktet videre på tekstene.

Malvin Skulbru, Svein A. Berntsen Grå tanker og gr¸nne spirer
(Kr 70,-)

Dag Kajander: Den underlige sang - Viser og rim i den nord-norske hverdagen

(I forbindelse med denne boka, laget Lofotboka en plate og en kassett på sitt eget plateselskap "Steinar". Her er visene spilt inn. En av dem havnet faktisk på Norsktoppen. Vi kan skaffe hefte, kassett og LP) Kassett eller LP kr 50,- (vinylplate) Hefte kr 75,-

Malvin Skulbru: På turne,. Viser og dikt. Rikt illustrert. Noter og besifring. Kr 70,-

Diverse:

Under denne kategorien finner du en rekke b¸ker som Lofotboka forlag har gitt ut eller
som vi har produsert for andre. Det viser at mange har funnet ut at det kan v¿re l¸nnsomt
å kontakte Lofotboka.

Lille Ruben ble f¸dt med allergi. Det er mor Åse Mette Larsen som forteller om hvordan det er å ha et barn med allergi.


Åse Mette Larsen: Lille Ruben - Allergi i hverdagen - 1989 Kr 80,-


Ole Arne Mellings¿ter, Bj¸rn Solberg: *Her nord i Vågan - 1981


¨ystein Bottolfsen: *Lofoten og Vesterålens historie 1500-1700, (Fellshistorien for Lofoten og Vesterålen - 1987)

Asle H¸gmo. Karl J. Solstad, Tom Tiller;
*Skolen og den lokale utfordringen (Universitetet i Troms¸ – 1981)


Sonja Westerheim og Torunn Ovanger_ *Aska' Laska latus (Cassiopeia Forlag - 1994)


Eva Ch. Nilsen (red): *Tenke, ville, satse! (Landbruksforlaget)


*Vårt gamle Krager¸ I og II, (Krager¸ Pensjonistforening - 1982)

*Hamar¸y bygdebok II, (Hamar¸y bygdeboknemnd – 1984)

*Gamle Sulitjelmabilder (Fauske kulturstyre - 1987)

Denne boka om etterkommerne etter Ole Eriksen Trones produserte vi for Hermund Pedersen. Det er en stor slektsbok på hele 490 sider som faktisk er satt opp med vanlig PC. Så det finnes mange muligheter. Boka ble gitt ut på eget forlag i 1996.
Hermund Pedersen: Etterkommere etter Ole Eriksen Trones
(Eget forlag - 1996)  

Dette er bare et lite snitt av de b¸kene Lofotboka forlag har gitt ut - og noen av de
b¸kene vi har produsert for andre. Du kan ta kontakt med Lofotboka forlag om du
¸nsker svar på sp¸rsmål om produksjon dag@lofotboka.no eller om det gjelder
bestilling på bestilling@lofotboka.no