Innholdet i Lofotboka fra –79 til i dag

Her finner du samtlige utgaver av Lofotboka – fra den f¸rste som ble produsert i 1978 og het ”Lofotboka –79” – fram til siste års utgave. Klikker du på omslaget, vil du få opp innholdsfortegnelsen. Etter hvert vil noen av artiklene bli lagt ut på nettet. Er det andre artikler du ¸nsker å lese, kan vi anbefale n¿rmeste bibliotek. Du kan også få kopi av artikler. Da betaler du kr 30,- pr side. Benytt vår internettadresse eller telefon 760 95 448 – fax 760 95 484.

For emneregister – se ”Er du på jakt etter spesielle emner fra Lofotboka”.

Lofotboka –01 er lagt ut på nettet og kan leses i ”bokversjonen”,

Vi minner om den muligheten du har på maskinen til å ”zoome” inn teksten


1979


1980


1981


1982

small83.jpg (2360 bytes)
1983


1984


1985


1986


1987


1988


1989


1990


1991


1992


1993


1994


1995


1996


1997


1998


1999


2000


2001


2002


2003


2004


2005


2006


2007


2008

En rask gjennomgang av artiklene i Lofotboka –04, klikk på omslaget.

¨nsker du at boka presenteres i sin egentlige form, trykk på ”Les Lofotboka –04”. Det vil ta litt tid å laste ned alle 112 sidene. Husk mulighetene du har til å ”zoome” teksten.

 

En rask gjennomgang av artiklene i Lofotboka –03, klikk på omslaget.

¨nsker du at boka presenteres i sin egentlige form, trykk på ”Les Lofotboka –03”. Det vil ta litt tid å laste ned alle 112 sidene. Husk mulighetene du har til å ”zoome” teksten.

 

En rask gjennomgang av artiklene i Lofotboka –02, klikk på omslaget.

¨nsker du at boka presenteres i sin egentlige form, trykk på ”Les Lofotboka –02”. Det vil ta litt tid å laste ned alle 112 sidene. Husk mulighetene du har til å ”zoome” teksten.

 

En rask gjennomgang av artiklene i Lofotboka –01, klikk på omslaget.

¨nsker du at boka presenteres i sin egentlige form, trykk på ”Les Lofotboka –01”. Det vil ta litt tid å laste ned alle 112 sidene. Husk mulighetene du har til å ”zoome” teksten.