Den f¸rste Lofotboka
Den f¸rste Lofotboka ble laget h¸sten 1978, og kom ut til jul samme år. Ingen trodde at årboka for Lofoten skulle bli en slik suksess at den ble utsolgt f¸r jul. Derfor het den Lofotboka –79, da man regnet med å selge boka også ut i det neste året. Og da tenkte man at ingen ville kj¸pe boka fra i fjor! Derfor ligger Lofotboka alltid litt foran skjema.

Boka var i stort format, velegnet til bilder og den var derfor rikt illustrert. Den var trykt på godt papir og bundet inn med stive permer. I så måte var Lofotboka –79 noe helt nytt i årboksammenheng.

Formålet med årboka var å ta vare på tradisjons- og fortellerstoff fra Lofoten, fortelle om gamle og nye hendelser og begivenheter, gi leserne mulighetene til å stifte bekjentskap med personer og milj¸. Også de mindre og hverdagslige hendelsene fikk plass mellom Lofotbokas permer. Man satset også på å presentere forfattere og kunstnere med tilknytning til regionen.

Siden har Lofotboka kommet ut til jul hvert år. Lofotboka –01 er altså bind 23 i serien. Innholdet spenner vidt, og du kan etter hvert her på internet s¸ke deg fram til artikler fra bestemte områder eller begivenheter. For tiden er kun årets bok lagt ut på nettet.